Max Crowdfund

Een stille vennoot als financierder

Een stille vennoot is een investeerder in een commanditaire vennootschap. Deze ondernemingsvorm is ongebruikelijk, maar kent enkele specifieke eigenschappen waardoor het toch soms een zeer logische oplossing is. Bijvoorbeeld bij durfkapitaal van bekenden.

Een stille vennoot als financierderDe commanditaire vennootschap is een ondernemingsvorm met een commanditaire vennoot, ook wel stille vennoot of  door de belastingdienst medegerechtigde genoemd. Van deze ondernemingsvorm waren er in 2017 tussen de zes- en zevenduizend bedrijven actief. Vrij weinig, als je het vergelijkt met de ruim één miljoen eenmanszaken, driehonderdvijftig BV’s of 160.000 vennootschappen onder firma. Dat is niet zo gek, want de ondernemingsvorm is alleen in specifieke gevallen interessant.

Er zijn in Nederland tussen de vijf- en tienduizend investeerders actief als stille vennoot.

Stille vennoot als investeerder

Een stille vennoot is een investeerder die mee wil/kan delen in de winst. Daar zijn er heel veel van, maar meestal gebeurt dit via de besloten vennootschap. Het voordeel van de BV als ondernemingsvorm is dat het eigendom en bestuur gesplitst is, dus kan een investeerder vrij anoniem aandelen kopen en zo meedelen in de winst die overblijft. Daarnaast kan hij op termijn mogelijk de aandelen met winst doorverkopen.

Bij een eenmanszaak of VOF is dat lastiger. Om te beginnen hebben deze geen aandelen, dus is het lastig om deze bedrijven te waarderen en in delen te verkopen. Daarnaast is het begrip winst bij deze bedrijven lastiger. Bij een besloten vennootschap is het (minimum)salaris van de directie bepaald. Bij een eenmanszaak of vof leven de eigenaren veelal van wat er aan het einde van de maand overblijft. Hun inkomen kan dus schommelen, en heeft daarmee grote impact op de winst.

Snel tijdelijk zakelijk geld lenen voor je onderneming? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Stille vennoot als lening niet kan

Als eenmanszaken of vennootschappen geld ophalen gebeurt dit daarom meestal niet via een stille investeerder maar via een lening. De bank, investeerders, crowdfunding of andere geldverstrekkers bieden krediet of direct geld in ruil voor een bepaalde terugbetaalperiode in combinatie met rente. Maar soms is dat lastig. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf nog geen inkomsten heeft. Bij veel bedrijven gaan de kosten voor de baten uit.

Denk aan bedrijven die producten eerst moeten realiseren, zoals een nieuw softwarebedrijf, gamesontwikkelaar of bedrijf in groente en fruit. Als een nieuwe fruitbomenkwekerij de bomen eerst zaait en vervolgens enkele jaren verzorgt voordat deze geoogst kunnen worden kan een lange periode tussen uitgaven en inkomsten zitten. En zo zijn er nog wel andere bedrijfsvormen denkbaar waarbij er vooraf hoge kosten zijn, zonder dat er het vooraf duidelijk is hoeveel geld er uiteindelijk verdiend gaat worden.

Investeren zonder hoofdelijke aansprakelijkheid

Investeren zonder hoofdelijke aansprakelijkheidInvesteerders zijn soms bereid om tegen een hoog risico en zonder rente geld uit te lenen, als daartegenover de kans op een hoog potentieel rendement bestaat. Daarnaast wil de investeerder mogelijk helemaal geen uitstapmoment bepalen. Denk aan een vader die het bedrijf van zijn kinderen wil financieren. Die wil best een geldbedrag renteloos uitlenen, voor langere tijd.

Natuurlijk kan een vader of investeerder ook samen met de ondernemer een vof beginnen, maar dan is hij ook gelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle geldstromen van de onderneming. Als een investeerder als stille vennoot instapt in een commanditaire vennootschap dan is hij niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Zijn risico is dan beperkt tot het bedrag dat hij inlegt in de onderneming.

Hij is misschien mede-eigenaar en ontvangt winst uit de onderneming, maar dat maakt hem nog geen ondernemer en hij kan hiermee nog geen gebruikmaken van de aftrekposten en belastingregelingen voor ondernemers, als hij niet wil meedelen in de risico’s en hij zich niet verder bemoeit met het bedrijf. Om te zorgen dat hij geen aansprakelijkheid draagt voor de gevolgen van het bedrijf moet hij afzijdig blijven bij het bepalen van de koers en activiteiten van de onderneming.

Hij mag dus geen (bestuurders)activiteiten verrichten. Hier komt ook gelijk de naam ‘stille vennoot’ vandaan, want ondanks dat de stille vennoot soms meer geld inlegt dan de algemeen directeur en dus net zo goed eigenaar is van het bedrijf, moet hij zich koest houden.