Stille vennoot

Een stille vennoot is een investeerder in een commanditaire vennootschap. In ruil voor een financiering deelt de vennoot mee in de winst, zonder dat deze actief meewerkt. Deze commanditaire vennoten hebben geen zeggenschap over de bedrijfsvoering en zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Wat is een stille vennoot?

Stille vennoot in de onderneming

Een stille vennoot is een investeerder die mee wil/kan delen in de winst. Via een commanditaire vennootschap in plaats van via een bv.

De commanditaire vennootschap is een ondernemingsvorm met een commanditaire vennoot, ook wel stille vennoot of door de belastingdienst medegerechtigde genoemd.

Van deze ondernemingsvorm waren er eind 2021 zo’n 7500 bedrijven actief. Vrij weinig, als je het vergelijkt met de ruim één miljoen eenmanszaken of 400.000 besloten vennootschappen. Toch is de ondernemingsvorm soms een logische oplossing. Bijvoorbeeld bij durfkapitaal van bekenden.

Stille vennoot kent de beherende vennoten vaak goed.

Voordelen commanditaire vennootschap

Bij een eenmanszaak of vof kan een investeerder geen aandelen kopen of meedelen in de winst. Ook hebben geen aandelen en zijn ze lastig om te waarderen. Bij een bv is het eigendom en bestuur gesplitst. Daar kan een investeerder aandelen kopen en zo meedelen in de winst, zonder aansprakelijk te zijn.

Een bv heeft daardoor voordelen, maar daarbij verliezen de beherende vennoten de belastingvoordelen van een vof of eenmanszaak. De commanditaire vennootschap is een soort tussenoplossing. Een stille vennoot deelt mee in de winst maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onderneming.

Er zijn in Nederland zo’n 7.500 stille vennoten.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

beherende vennoten zijn privé aansprakelijk voor de onderneming.

Stille vennoot als lening niet kan

Als eenmanszaken of vennootschappen geld ophalen gebeurt dit meestal niet via een stille investeerder maar via een lening. De bank, investeerders of andere financiers bieden zakelijk krediet of een lening in ruil voor een bepaalde terugbetaalperiode in combinatie met rente. Maar soms is dat lastig. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf nog geen inkomsten heeft. Bij veel bedrijven gaan de kosten voor de baten uit.

Denk aan bedrijven die eerst producten ontwikkelen, zoals een nieuw softwarebedrijf, gamesontwikkelaar of andere onderneming waarbij er een lange periode tussen uitgaven en inkomsten zit. Het kan lastig zijn om vooraf veel uitgaven te financieren als het nog onduidelijk is welke inkomen daar later tegenover staan.

Investeren zonder hoofdelijke aansprakelijkheid

Investeren zonder hoofdelijke aansprakelijkheidSoms zijn er investeerders bereid om tegen een hoog risico en zonder rente geld uit te lenen, als daartegenover de kans op een hoog potentieel rendement bestaat. Daarnaast wil de investeerder mogelijk helemaal geen uitstapmoment bepalen.

Denk aan ouders die het bedrijf van hun kinderen willen financieren. Die zijn vaak al financieel betrokken en willen best een geldbedrag renteloos uitlenen, voor langere tijd.

Natuurlijk kunnen die ook samen met de ondernemer een vof beginnen, maar dan zijn ze gelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle geldstromen van de onderneming. Als een investeerder als stille vennoot instapt in een commanditaire vennootschap dan kan die alleen het ingebrachte kapitaal verliezen. Een stille vennoot is niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Het risico is beperkt tot het bedrag dat is geïnvesteerd.

Wil je investeren in jonge bedrijven? Sluit je aan bij fondsen zoals BridgeFund (vanaf 100K euro) of kies zelf projecten via platforms als Seedrs.com of Invesdor in ambitieuze startups uit heel Europa.

Commanditaire vennoot mist belastingvoordelen

Als ze niet willen meedelen in de risico’s en zich niet verder bemoeien met het bedrijf hebben stille vennoten ook geen recht op de aftrekposten en belastingregelingen voor ondernemers. Ze zijn mede-eigenaar en ontvangen winst uit de onderneming, maar dat maakt stille vennoten nog geen ondernemer.

Ondanks dat een stille vennoot soms meer geld inlegt dan de algemeen directeur, en mede-eigenaar is van het bedrijf, moet deze zich stil houden. Stille vennoten mogen dus geen (bestuurders)activiteiten verrichten, anders worden ze gezien als beherend vennoot. Zolang ze afzijdig blijven bij het bepalen van de koers en activiteiten van de onderneming dragen ze geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het bedrijf.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de stille vennoot zijn:

Wat zijn de voordelen en nadelen voor stille vennoten?

Een stille vennoot deelt mee in de winst, maar in tegenstelling tot een beherende vennoot is deze niet in de onderneming werkzaam. Deze kan zich dus richten op andere activiteiten. Als de stille vennoot buiten de bedrijfsvoering blijft is deze vennoot ook niet (privé) aansprakelijk voor de schulden van de onderneming maar kan die dus ook niet meebeslissen over belangrijke zaken.

Wat zijn de voordelen en nadelen voor beherende vennoten?

Bij de cv gelden dezelfde ondernemers- en belastingvoordelen als voor een vof of eenmanszaak. Dat maakt het een interessante rechtsvorm voor kleine ondernemers die op zoek zijn naar durfkapitaal van een investeerder uit het eigen netwerk.