menu

Starterskrediet via Qredits

Startende ondernemers kunnen via Qredits een starterskrediet aanvragen van maximaal vijftigduizend euro, en ook bestaande ondernemingen kunnen bij Qredits terecht voor een zakelijke lening van maximaal 250.000 euro.

Wat is Qredits Starterskrediet?

Qredits is de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, een stichting zonder winstoogmerk die ontstaan is uit een samenwerking van de banken ABN Amro, ING Nederland en Rabobank Nederland en de overheid via het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De stichting heeft als doel om ondernemerschap in Nederland te stimuleren en kleine, startende bedrijven betere kansen te bieden. Qredits doet dit door starterskrediet en coachingsfaciliteiten te verstrekken aan bedrijven. Het is gestart voor ondernemingen met minder dan vijf werknemers, ondernemers of ZZP’ers, maar het aanbod is in de loop der jaren sterk uitgebreid.

Lenen met hulp van de overheid

Qredits verstrekt deze leningen sinds 2008 jaar met behulp van subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Koningin Maxima zette zich destijds in voor het behoud van deze regeling en wist het samenwerkingsverband tussen de verschillende partijen te bewerkstelligen. Namens de Raad voor de Microfinanciering ondertekende zij de nieuwe financiering. Maxima zet zich al geruime tijd in voor microfinancieringen in met name derde wereld-landen en is van mening dat ook in ons land het verstrekken van microkredieten een gunstig effect zal hebben op de economie en werkgelegenheid.

Qredits starterskredieten waren in eerste instantie bedoeld voor startende ondernemers die een goed idee en een kloppend ondernemersplan hadden, maar niet de gewenste lening wisten te krijgen bij een investeerder of bank en op zoek zijn naar een instantie die tevens professionele begeleiding biedt. Qredits verstrekt namelijk niet enkel starterskrediet, het begeleidt ondernemers ook door hun ondernemingsplan grondig met ze door te lopen en goede tips en adviezen te geven.

Wegens succes aanbod sterk uitgebreid

Ben je op zoek naar startkapitaal en steun bij het opzetten van je bedrijf? Dan is een starterskrediet via Qredits een mogelijkheid. Je kunt een starterskrediet online aanvragen, mits je een goed ondernemingsplan hebt dat je voor kunt leggen. Als je een starterskrediet aanvraagt wordt je kredietwaardigheid getoetst via het BKR, al betekent een BKR-registratie niet altijd dat Qredits je geen krediet zal verstrekken. Als je grote schulden hebt zal het wel moeilijk zijn om een starterskrediet te verkrijgen. Ondernemers die al een eigen bedrijf hebben kunnen voor bijzondere investeringen een zakelijke lening aanvragen. Hiervoor dien je een investeringsplan en een uitgebreide toelichting voorleggen, en uiteraard vraagt Qredits ook om inzicht in de resultaten van voorgaande jaren.

Je aanvraag bij Qredits wordt behandeld door een bedrijfsadviseur. Deze bekijkt je ondernemings- of investeringsplan en beoordeelt de kansen van je bedrijf. De adviseur komt hiervoor bij je langs, thuis of op het bedrijf, en neemt het plan met je door. Zo kan hij je ook begeleiding bieden en zwakke punten van je ondernemings- of investeringsplan aanstippen. Als de adviseur denkt dat je plan haalbaar is en je voldoet aan alle voorwaarden dan zal het starterskrediet binnen afzienbare tijd naar jou, of eventueel naar de leverancier waar je een grote investering afneemt, worden overgemaakt.