menu
Lendahand

Bedrijfskrediet lastig te krijgen voor Nederlandse mkb

In Nederland is het voor mkb’ers relatief erg lastig om bedrijfskrediet te verkrijgen. In Europa is het alleen in Spanje, Griekenland en Ierland lastiger. Waar het gemiddelde van de Eurozone rond de 30% ligt, daar is het in ons land 50% van de mkb’ers die op obstakels stuit bij het verkrijgen van krediet.

Dit blijkt uit research van de Economic Insight. Daaruit komt ook naar voren dat het verkrijgen van krediet het meest eenvoudig is voor het midden-en kleinbedrijf in Duitsland. Maar het blijft hoe dan ook lastig, helemaal in ons land. Niet alleen omdat de crisis met de scherpe stijging van de afschrijvingen op leningen impact heeft op de winstgevendheid van banken, maar ook omdat er hogere kapitaaleisen aan banken worden gesteld. Voor een bank wordt het dus lastiger om krediet te verstrekken.

Ook de vraag is veranderd

Niet alleen de regelgeving maar ook de vraag naar krediet is veranderd. Bedrijven zijn minder bereid om te investeren door een dalende koopkracht, werkloosheid en het slechte business-klimaat. Volgens Walter Toemen, Risk Directeur Euler Hermes Nederland, zijn de voorwaarden om leningen te verkrijgen niet langer uitsluiten gebaseerd op kredietwaardigheid van de klant, maar ook op de geografische ligging. “Dit is zichtbaar bij de vergelijking tussen Europa enerzijds en de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk anderzijds.

In Europa ontbreekt samenhang in de monetaire politiek. Via een Europese bankenunie en toezicht wordt getracht te voorkomen dat problemen bij banken leiden tot problemen in eurolanden. Waardoor stabiliteit binnen Europa ontstaat.”

In Europa valt 99% van alle bedrijven, oftewel zo’n 20 miljoen, onder het mkb. Europese steunmaatregelen zouden dus juist voor dit hart van het Europese bedrijfsleven gunstig kunnen uitpakken. Maar dan moet er wel een centrale aanpak plaatsvinden. Nu hebben grote ondernemingen aanzienlijk gunstigere voorwaarden bij het verkrijgen van krediet dan het mkb.

Reacties