menu

Nu op Collin Crowdfund: Vastgoed-belegging met rendement van 6%, LTV van 72% en eerste hypotheek. Zie de campagne van Carpenter Investment B.V.

Ruim 500 banen gered door crisiskrediet

Het crisiskrediet van maatschappelijk investeerder Start Foundation heeft al elf MKB-bedrijven in het zuiden van het land kunnen voorzien in hun liquiditeitsbehoefte. daarmee ruim 550 banen veiliggesteld, zo blijkt uit nieuwsberichten van de investeerders zelf.

Het crisiskrediet is een experiment waarbij het mkb zakelijk geld kan lenen. Dit om te voorkomen dat als gevolg van de crisis mensen op straat komen te staan die weinig of geen perspectieven op de arbeidsmarkt hebben. Het experiment loopt vanaf november 2009. Van het totale aantal werknemers bij de bedrijven die steun ontvingen, valt ongeveer 39% (212) in een zogenaamde gevarenzone. Het zijn mensen die vanwege hun leeftijd, handicap of opleiding waarschijnlijk minder snel aan werk komen als ze in de huidige crisis op straat komen te staan.

62 aanvragen voor crisiskrediet
In een jaar tijd werden 62 aanvragen voor het crisiskrediet ingediend. Elf aanvragen werden gehonoreerd, zeven zijn er nog in behandeling. Dertien bedrijven werden succesvol doorverwezen naar onder andere de BBZ-regeling van de betreffende gemeente, en voor drie bedrijven werd een oplossing met de huisbankier gevonden. De overige 28 aanvragers konden niet geholpen worden.

In het portfolio van het experiment zit een grote diversiteit aan branches waarin de bedrijven actief zijn: transport en logistiek, voedingsindustrie, detailhandel, rioolonderhoud, grafische sector enzovoorts.

Gezond perspectief
Per onderneming is ongeveer 50.000 euro beschikbaar. De faciliteit is er voor bedrijven met een gezond toekomstperspectief, maar die een (tijdelijk) liquiditeitsprobleem hebben waar de bank geen oplossing voor heeft. Behalve een financiering tegen gunstige voorwaarden krijgen de ondernemers desgewenst ook nog gratis ondersteuning bij de bureaucratische rompslomp rondom de werving van en maatregelen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt o.a. met hulp van BESO (Brabants Expertisecentrum Sociaal Ondernemen), een initiatief van de provincie Noord-Brabant.

Hefboomeffect
Opvallend is dat de toewijzing van een crisiskrediet in de praktijk leidt tot extra kredietverstrekking door de banken. En dat helpt in zwaar weer verkerende bedrijven ook om te overleven en zo werkgelegenheid te behouden. Naast de 500.000 euro die Start Foundation investeerde, legden de diverse huisbankiers ook nog eens ruim 2 miljoen euro in.

Nog half miljoen in kas
In totaal is er voor het experiment een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd, voldoende om ongeveer twintig bedrijven door de crisis te loodsen. De regeling geldt nu in principe alleen nog voor bedrijven in de regio’s Brabant en Limburg. Er zit nog een bedrag in kas van 500.000 euro. Dat is in principe voldoende om nog eens tien bedrijven te kunnen helpen.

Start Foundation is een onafhankelijke maatschappelijk investeerder. Start Foundation ondersteunt en initieert vernieuwende experimenten en ondernemingen in Nederland die ervoor zorgen dat mensen met minder kansen ook aan het werk komen. Jaarlijks investeert het fonds ongeveer vier miljoen euro in Nederland. Het bestuur van Start Foundation bestaat uit oud-premier Wim Kok, oud-CNV-voorzitter Anton Westerlaken en UNETO-VNI-directeur Titia Siertsema.

Reacties