menu

Offshore Wind Innovators helpt ondernemers bij financiering

Offshore Wind Innovators helpt ondernemers bij financiering

Offshore Wind Innovators, een netwerk van bedrijven betrokken bij innovaties in de offshore windindustrie, gaat financiële diensten verlenen aan ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Met deze diensten wil de community hen wegwijs maken in specifieke vormen van financiering en de slaagkans op private investeringen vergroten.

Het is in ons land het eerste initiatief waarbij ondernemers actief in de offshore windindustrie worden gekoppeld aan investeerders. En het initiatief lijkt op een goed moment te komen. Het kabinet wil namelijk voor 2030 11,5 gigawatt aan vermogen op de Noordzee realiseren. Om de kosten hiervoor te verlagen zijn er, naast schaalvergroting, ook innovaties van het mkb nodig.

‘Lastig om innovaties op de markt te brengen’

Maar aangezien de offshore windindustrie een nogal kapitaalintensief karakter heeft, is het volgens Offshore Wind Innovators lastig en complex voor ondernemers om de innovaties met eigen middelen succesvol op de markt te brengen. En daarom komt het nu met verschillende financiële diensten.

Samenwerking met Business Angel Connect

De community ging hiervoor een samenwerkingsverband aan met Business Angel Connect, een netwerk van business angels. Ook hebben zich meerdere financiers aangesloten bij Offshore Wind Innovators om het belang van private financiering voor deze groep ondernemers te benadrukken.

Masterclass Finance op 17 mei

Om de ondernemers beter wegwijs te maken in de verschillende vormen van financiering en de voorwaarden en voor- en nadelen die deze met zich meebrengen, start Offshore Wind Innovators op 17 mei een Masterclass Finance.  Experts van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, venture capital, banken, subsidieverleners, crowdfunding en business angels maken op deze dag hun opwachting om hun ervaringen, actuele ontwikkelingen en verwachtingen te delen.

Investors Day op 21 juni

Offshore Wind Innovators en Business Angels Connect organiseren gezamenlijk ook een bijeenkomst tussen ondernemers en private investeerders en wel op 21 juni. Als voorbereiding op deze dag kunnen ondernemers inhoudelijke feedback van experts krijgen om zo te kunnen bepalen of private financiering een goede optie is. Een aantal geselecteerde bedrijven wordt geholpen bij de voorbereiding op hun presentatie tijdens de Investors Day.

Na deze dag kan een ondernemer ook nog ondersteuning krijgen bij eventuele vervolggesprekken en het sluiten van de deal. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een team van financiële en juridische experts van Business Angel Connect, onder leiding van René Reijtenbagh.

Reacties