Lendahand

Procesfinanciering Nederland

Er zijn maar weinig ondernemers die niet opzien tegen een rechtszaak. Is het niet vanwege de hoeveelheid werk die ermee gepaard gaat, dan is het wel door de kosten. In gevallen waarbij het belang te groot is om het erbij te laten zitten, maar je liever niet zelf procedeert, kan procesfinanciering uitkomst bieden. Hierbij neemt een derde partij het financiële risico op zich, in ruil voor een vooraf afgesproken percentage van de winst.

ProcesfinancieringOndanks dat je misschien volledig in je recht staat, hoeft dit niet te betekenen dat je succesvol procedeert. Of je daadwerkelijk gelijk krijgt in de rechtszaal hangt onder meer af van de procesvoering én je financiële middelen. Hoe oneerlijk het ook mag zijn, in een rechtszaak kan de financieel sterkere partij een behoorlijke stempel drukken op het proces. Bijvoorbeeld door de procedure net zo lang te rekken tot de financieel zwakkere partij de zaak vanwege liquiditeitsproblemen moet staken.

Stel dat jij deze financieel zwakkere partij bent, dan kun je met behulp van procesfinanciering ervoor zorgen dat deze uitputtingsstrategie niet gaat werken. Samenwerken met een procesfinancier betekent echter niet dat jouw claim per definitie succesvol wordt. Het proces wordt alleen een stuk eerlijker op het moment dat je tegenover een partij staat met erg diepe zakken. Een ander voordeel is dat je je eigen liquide middelen vrijhoudt voor andere activiteiten.

Hoe werkt procesfinanciering?

De proceskosten van een rechtszaak zijn doorgaans niet gering. Je hebt namelijk niet alleen te maken met de kosten voor de advocaat, maar ook met de bedragen die je aan de rechtbank moet betalen en eventuele kosten voor het inhuren van een deurwaarder of andere deskundigen. Een procesfinancier neemt deze kosten van je over. Je kunt deze partij zien als een investeerder die vertrouwen heeft in een positieve uitkomst van jouw zaak. Vanwege de verwachte winst durft hij het aan om te investeren in jouw claim. Als tegenprestatie voor de financiering van de juridische procedure vraagt hij een deel van de opbrengst.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor procesfinanciering is dat de vordering kan worden uitgedrukt in geld. Is dit het geval, dan kun je de claim op verschillende momenten onderbrengen bij een procesfinancier. Bijvoorbeeld wanneer je de rechtszaak begint, maar het kan ook tijdens een lopende zaak of pas op het moment dat je in hoger beroep wilt gaan. De aanvraag kun je rechtstreeks bij een bureau voor procesfinanciering indienen of via je advocaat. Hierbij is het goed om te realiseren dat procesfinanciers lang niet alle claims aannemen. Liesker Procesfinanciering, marktleider in Nederland, liet eind 2016 weten gemiddeld slechts één op de tien aanvragen goed te keuren. Hierbij kijkt dat team niet alleen naar de succeskans, maar ook naar de vereiste begeleiding en de verwachte doorlooptijd van de zaak.

Procesfinanciering in Nederland

Procesfinanciering in NederlandHoewel het al vele jaren wordt toegepast in landen als Australië en Engeland, is procesfinanciering in Nederland nog relatief nieuw. In 2011 was Liesker Procesfinanciering de eerste partij die hier een interessant bedrijfsmodel in zag. Liesker richt zich op claim, zowel van bedrijven als particulieren, vanaf 150.000 euro. Bij zakelijke geschillen gaat het gros van de claims over contractbreuk, intellectueel eigendom en het schenden van samenwerkingsafspraken. Particulieren zetten procesfinanciering in Nederland met name in vanwege onenigheid over de boedelverdeling bij een echtscheiding of erfenis.

Wat de aanleiding voor het proces ook is, het is goed om in alle gevallen vooraf met de procesfinancier te bepalen wat precies de verwachtingen en doelstellingen zijn. Een juridische procedure kent diverse fasen en beslismomenten die (deels) voorspelbaar zijn. Maar de kans is groot dat je eveneens te maken krijgt met onverwachte wendingen. Hierdoor is handig om vooraf te bepalen wanneer bijvoorbeeld een hoger beroep een harde eis is en op welk punt een schikking voldoende is.

Wat kost het?

In beginsel kost procesfinanciering de aanvrager niets. Er wordt gewerkt op basis van het no cure no pay-principe. Dit houdt in dat bij een verlies alle kosten voor de procesfinancier zijn. Bij een succesvolle zaak krijgt de procesfinancier een gedeelte van de winst. De premies die deze bureaus vragen hangen af van de soort zaak, de omvang en de risico’s. Gemiddeld is de fee 20 tot 40 procent van de uiteindelijke opbrengst, hier zijn de proceskosten dan al van afgegaan.